พลังงานขาออกของคนลดน้ำหนัก

ร่างกายของคนเราต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ

ซึ่งแต่ละคนมีการเผาผลาญพลังงานที่แตกต่างกันไป

โดยพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจำวันจะแปรผันไปตามอายุ

ฮอร์โมนเพศ มวลกล้ามเนื้อ พฤติกรรมการกิน รวมถึงกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย

ซึ่งการดึงพลังงานของร่างกายมาใช้จะประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ

พลังงานการเคลื่อนไหวร่างกาย ทุกๆ ครั้งที่เราขยับตัวทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินช้าๆ หรือวิ่งเร็วๆ ล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดการเผาผลาญพลังงาน โดยพลังงานที่ถูกเผาผลาญไปนั้นคิดเป็น 25-35% ของพลังงานที่ถูกใช้ไปทั้งหมดในแต่ละวัน

พลังงานที่ใช้ในการย่อยอาหาร ทุกขั้นตอนในกระบวนการย่อยอาหาร เริ่มตั้งแต่การเคี้ยว กลืนไปจนถึงกระบวนการย่อยอาหารภายในกระเพาะ ล้วนแล้วแต่ต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อน ซึ่งพลังงานนี้ถูกเรียกว่า Thermic Effect of Food หรือพลังงานที่ใช้ในกระบวนการย่อยอาหาร ซึ่งถูกใช้ไปเพียง 5-10% ของพลังงานที่ถูกใช้ไปทั้งหมดในแต่ละวัน

BMR (Basal Metabolic Rate) เป็นสูตรที่ใช้ในการคำนวณพื้นฐานที่ใช้ในการทำงานของร่างกายโดยค่า BMR ของผู้ชายและผู้หญิงจะมีการคำนวณต่างกัน ปกติแล้วร่างกายคนเราจะมีพลังงานพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันคิดเป็น 60-65% ของพลังงานที่ถูกใช้ไปทั้งหมดในแต่ละวันจากค่านี้จะเห็นได้ว่ามีการใช้พลังงานไปมากจริงๆ ซึ่งกระบวนการที่ทำให้เกิดการใช้พลังงานมากขนาดนี้คือการเต้นของหัวใจ การหายใจ การรักษาอุณหภูมิของร่างกายเป็นต้นและตัวแปรที่ทำให้ค่า BMR ของทุกคนไม่เท่ากันคือ

ฮอร์โมนเพศ สามารถกำหนดจำนวนไขมันที่จะนำไปใช้เป็นพลังงานและจำนวนไขมันที่จะกักเก็บได้

มวลกล้ามเนื้อ ใครที่มีหล้ามเนื้อชัดเจน กระชับแสดงว่ามีกล้ามเนื้อมากกว่าไขมัน ค่า BMR จะสูงกว่าคนที่มีไขมัน

อายุ ที่มากขึ้นมีผลต่ออัตราการเผาผลาญพลังงาน มักลดลงหลังอายุ 40 ปี

พฤติกรรมหลังการกิน การกินมื้อเล็กๆ หลายครั้งจะช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญให้ทำงานตลอด ค่า  BMR จึงสูงและลดน้ำหนักได้มากขึ้น การทิ้งช่วงระหว่างมื้อนานเกินไปจะทำให้ระบบเผาผลาญปรับตัวให้ทำงานได้ช้าลงเพื่อชดเชยการไม่ได้กินอาหาร

ภูมิอากาศ คนที่อาศัยอยู่ในเขตร้อนแบบบ้านเรา ค่า BMR จะสูงกว่าคนที่อาศัยอยู่ในเขตอบอุ่นถึง 5-20%

เห็นไหมคะว่าทั้งวันร่างกายคนเรามีการเผาผลาญพลังงานอย่างต่อเนื่อง

ถ้ารู้จักการเผาผลาญพลังงานและควบคุมการกินอาหาร

ก็จะทำให้การเริ่มต้นลดน้ำหนักไม่ใช่เรื่องยาก

ลองเริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์

กำหนดเวลาในการกินอาหาร

เลือกรูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับอายุและพฤติกรรมของตัวเอง

เพื่อรูปร่างที่ดีกันดีกว่าค่ะ

13

อ้างอิง – M2F ฉบับวันที่ 8 มิถุนายน 2559

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑