โปรโมชั่น Jelly Nail (ประจำเดือนมิถุนายน 2559)

โปรโมชั่นร้อง ว้าว กับของแถมสุดวิ้ง

ช้อปสินค้า Jelly Nail หรือ Eyemazing ครบ 1,000 บาท

รับฟรี!!!!  ขนตาปลอม Eyemazing จำนวน 2 คู่ (มูลค่า 300 บาท)

Unknown-1.jpeg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑