O Snap ดูดีดี มีรางวัล ลุ้นรับ ทองคำแท่ง หนัก 1 บาท (ประจำเดือนมิถุนายน 2559)

O Snap เดือน มิถุนายน ไม่ต้องซื้อสินค้า
ลุ้นรับ ทองคำแท่ง หนัก 1 บาท
มูลค่า 20,300 บาท

รายละเอียดร่วมกิจกรรม
• เพียงถ่ายรูปสัญลักษณ์โอ สแนป ที่เป็นรูปรางวัล ทองคำแท่ง จากสปอตโฆษณาที่ออนแอร์ทางช่องโอ ช้อปปิ้ง หรือ http://www.oshoppingtv.com ที่เป็นทีวีออนไลน์ จากมือถือของคุณ
• ถ่ายแล้ว อัพโหลดรูปที่เมนู โอ สแนป ผ่านทาง โอ ช้อปปิ้ง แอฟพลิเคชั่น เพื่อลุ้นเป็นเจ้าของทองคำแท่งหนัก 1 บาท โดยไม่ต้องซื้อสินค้า
• กิจกรรมระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559

1. รางวัล ทั้งหมด 4 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันพฤหัส ที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 15.30 น.
ครั้งที่ 2 วันพฤหัส ที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 15.30 น.
ครั้งที่ 3 วันพฤหัส ที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 15.30 น.
ครั้งที่ 4 วันศุกร์ ที่ 1 กรกฏาคม 2559 เวลา 15.30 น.
* จับรางวัล จะรวมกองรายชื่อผู้โชคดีตามช่วงวันที่อัพโหลดภาพถ่ายสัญลักษณ์โอสแนป โดยรวมรายชื่อผู้โชคดีทั้งสัปดาห์ รวมเป็น 1 กองฉลาก โดยชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับสลากแต่ละครั้ง จะไม่นำมารวมกับการจับรางวัลครั้งถัดไป
2. สถานที่จับรางวัล บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอช้อปปิ้ง ชั้น 6
3. ประกาศผล เวลา 17.00 น. วันที่ 9, 16, 23 มิ.ย และครั้งสุดท้ายวันที่ 1 ก.ค. 2559
1. ช่อง โอ ช้อปปิ้ง
2. http://www.oshoppingtv.com
3. facebook/oshoppingtv

เงื่อนไข
• ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นสมาชิก O shopping Mobile Application และชมสปอต โอ สแนป ผ่านทางช่องรายการโอ ช้อปปิ้ง หรือ ผ่านทาง http://www.oshoppingtv.com
• ผู้ร่วมกิจกรรมทำการถ่ายสัญลักษณ์ โอ สแนป ที่มีรูปทองคำแท่ง หนัก 1 บาทในช่วงสปอตนั้นๆ และอัพโหลดภาพถ่ายผ่านทาง O shopping Mobile Application ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยระบบจะทำการบันทึกชื่อ ที่อยู่โดยอัตโนมัต
• กิจกรรมระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 59 จับรางวัลรวมทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 9, 16, 23 มิ.ย และครั้งสุดท้ายวันที่ 1 ก.ค. 2559
• การจับรางวัล จะรวมกองรายชื่อผู้โชคดีตามช่วงวันที่การอัพโหลดภาพถ่ายสัญลักษณ์ โอ สแนป และจับรางวัลโดยรวมรายชื่อผู้โชคดีทั้งสัปดาห์ รวมเป็น 1 กองฉลาก โดยชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับสลากแต่ละครั้ง จะไม่นำมารวมกับการจับรางวัลครั้งถัดไป
• สถานที่จับรางวัล บริษัท จีเอ็ม เอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิ้ง จำกัด เลขที่ 88/8 ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
• ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ วันที่ 9, 16, 23 มิ.ย และครั้งสุดท้ายวันที่ 1 ก.ค. 2559 เวลา 17.00 น. ผ่าน http://www.oshoppingtv.com และ Facebook/oshoppingtv
• ผู้โชคดี 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากได้รับซ้ำบริษัทจะทำการจับรางวัลใหม่
• ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องมารับด้วยตัวเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับ และจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2558 หรือตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยจะต้องชำระเป็นเงินสดให้กับบริษัท ในวันที่ติดต่อขอรับรางวัล ( ทองคำมูลค่า 20,300 บาท จะต้องชำระภาษี 1,015 บาท )
• ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล บริษัทฯ จะโทรติดต่อกลับไปหรือส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับแจ้งให้ทราบภายใน 7 วันทำการ (นับจากวันประกาศรางวัล) หากไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ หรือผู้โชคดีไม่ติดต่อกลับมาภายใน 3 วันทำการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีในลำดับถัดไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เฉพาะพนักงาน GCJ O Shopping ไม่มีสิทธิร่วมรายการ ไม่รวมถึงครอบครัวพนักงาน
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิสำหรับการเปลี่ยนแปลงของรางวัล และเงื่อนไขการจับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัท เป็นที่ยุติและสิ้นสุด
• ใบอนุญาต เลขที่ 1025- 1028/ 2559 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑