กิจกรรม รีวิวดีดี มีรางวัล รอบที่ 1-4/2559

กิจกรรม รีวิวดีดี มีรางวัล จากโอช้อปปิ้ง รอบที่ 2 ปี 2559 มาแล้ว!

รีวิวดีดี มีรางวัล
เงื่อนไขกิจกรรรม
1. สั่งซื้อสินค้าจากโอ ช้อปปิ้ง หลังจากรับสินค้าเรียบร้อย ใช้งานสินค้าแล้ว เข้าไปที่ http://www.oshoppingtv.com ล็อกอินเข้าระบบเพื่อเขียนรีวิว
2. เขียนรีวิว โดยให้คะแนนความพึงพอใจสินค้า พร้อมกับบรรยายความรู้สึกหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ (หรืออยากบอกคนที่กำลังจะซื้อผลิตภัณฑ์นี้ว่าอย่างไร) (ไม่ต่ำกว่า 50 ตัวอักษร)
3. ผู้ที่เขียนรีวิวจำนวนสินค้ามากที่สุดในแต่ละเดือน เดือนละ 100 คน จะได้รับรางวัลที่ Free gift และ 10 คนที่มีการเขียนรีวิวมากที่สุดของแต่ละเดือนจะได้รับ แบตเตอรี่สำรอง เลนมาร์ 2400 mAh สำหรับผู้ที่เขียนรีวิวในเดือนที่แล้วแต่ยังไม่ได้รับแบตเตอรี่สำรอง เลนมาร์ 2400 mAh จะสามารถทำการสะสมต่อได้โดยนับคะแนนของเดือนที่แล้วรวมเข้ากับเดือนนี้)
4. ผู้ที่เขียนรีวิวเข้ามาเร็วที่สุด 100 ท่านแรกในแต่ละเดือนจะได้รับ Free gift ส่งฟรีถึงบ้าน (ผู้ที่รับรางวัล Free gift ในเดือนที่แล้วสามารถ รับรางวัลเพิ่มในเดือนนี้ได้โดยการเขียนรีวิวเพิ่มเข้ามาใหม่ในเดือนนี้)
5. ระยะเวลาการรีวิว ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 – 31 พฤษภาคม 2559
6. ผู้ชนะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลใหญ่สุดเพียงท่านละ 1 รางวัลเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดได้
7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
8. พนักงานของบริษัท GMM CJ O shopping ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าที่เท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
10. ผู้ชนะรางวัลแบตเตอรี่สำรอง เลนมาร์ 2400 จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% เป็นเงิน 45 บาท จากราคา 990 บาท โอนให้กับบริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอช้อปปิ้ง จำกัด พร้อมส่งหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน
11. ของรางวัลจะจัดส่งให้หลังจากประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลไปแล้วประมาณ 15 วัน
12. รายการโปรโมชั่นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับบริษัท
13. ของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงและเงื่อนไขอื่นๆ เช่นสี ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
15. หากพบข้อความไม่สุภาพ ก้าวร้าว หรือในทางเสียหายต่อ ศาสนาใดๆ ทุกศาสนา หรือข้อความที่ทางบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าไม่เห็นสมควรแก่การเผยแผ่ จะขอลบข้อความและตัดสิทธิโดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า
16. หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมส่อแววทุจริต ทางคณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การร่วมสนุกได้ทันที


ของรางวัล
1. แบตเตอรี่สำรอง เลนมาร์ 2400 mAh (แจกเดือนละ 10 เครื่อง ทั้งหมด 4 เดือน กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม)
2. Free gift ผ้าพันคอ จำนวน 100 รางวัล (แจกเดือนกุมภาพันธ์ 100 รางวัล)
3. Free gift เสื้อยืดโอ ช้อปปิ้ง จำนวน 100 รางวัล (แจกเดือนมีนาคม 100 รางวัล)
4. Free gift ทัพพีอเนกประสงค์ 100 รางวัล (แจกเดือนเมษายน 100 รางวัล)
5. Free gift เทอร์โมมิเตอร์ วัดไข้ 100 รางวัล (แจกเดือนพฤษภาคม 100 รางวัล)


*รอบที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศรางวัลวันที่ 4 มีนาคม 2559 (คลิ๊กดูรายชื่อผู้โชคดี)
**รอบที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม 2559 – 31 มีนาคม 2559 ประกาศรางวัลวันที่ 4 เมษายน 2559 (คลิ๊กดูรายชื่อผู้โชคดี)

***รอบที่ 3 วันที่ 1 เมษายน 2559 – 30 เมษายน 2559 ประกาศรางวัลวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 (คลิ๊กดูรายชื่อผู้โชคดี)
****รอบที่ 4 วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2559 ประกาศรางวัลวันที่ 6 มิถุนายน 2559 (คลิ๊กดูรายชื่อผู้โชคดี)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑