โชว์โฮสโม โมนิก้า เมอลเลอร์

Showhost Cat Issue16-312

โชว์โฮสโม  โมนิก้า  เมอลเลอร์, อายุ 27 ปี

“โมภูมิใจที่ได้บอกต่อสิ่งดีๆ ด้วยความจริงใจและตรงไปตรงมา ผ่านทางช่อง O Shopping

เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ดีและตรงกับความต้องการของเค้าที่สุด”

วันเดือนปีเกิด: 28 มีนาคม 2531

การศึกษาปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผลงานที่ผ่านมานักแสดงช่อง 7  พิธีกรช่อง POP  โฆษณาต่างๆ

Life Style: พูดเก่ง  อารมณ์ดี  ยิ้มง่าย จริงใจ

Blog at WordPress.com.

Up ↑