โชว์โฮสแม็ก ธีรเศรษฐ์ เศรษฐบุตร

Showhost Cat Issue16-375

โชว์โฮสแม็ก  ธีรเศรษฐ์  เศรษฐบุตร, อายุ 37 ปี

“โชว์โฮสจะต้องถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อสินค้า

ให้ผู้ชมทางบ้านรู้สึกเหมือนกับเราด้วย”

วันเดือนปีเกิด: 16 พฤษภาคม 2521

การศึกษา:  ปริญญาตรี Central Queensland University, Australia

Computer program major

ผลงานที่ผ่านมาโปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์  อาจารย์สอนดนตรี  นักดนตรีวง Shameless

Blog at WordPress.com.

Up ↑