โชว์โฮสลี่เล้ง พรวิภา วัชรการุณย์

Showhost Cat Issue16-723

โชว์โฮสลี่เล้ง  พรวิภา  วัชรการุณย์, อายุ 27 ปี

“การนำเสนอสินค้าแบบโชว์โฮสจะต้องอาศัยประสบการณ์จริงสื่อถึงความจริงใจ

เหมือนการบอกต่อให้กับคนในครอบครัวของเราเอง”

วันเดือนปีเกิด: 25 สิงหาคม 2531

การศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  อุตสาหกรรมเกษตร

สาขา Food Science and Technology

ผลงานที่ผ่านมา:  พิธีกรรายการโทรทัศน์ Dara Daily และClub18    

Life Style: ดูหนัง ฟังเพลง ช้อปปิ้ง ชอบใช้ชีวิตอิสระ รักการท่องเที่ยว

Blog at WordPress.com.

Up ↑