โชว์โฮสมิ้งค์ นฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์

Showhost Cat Issue16-207

โชว์โฮสมิ้งค์  นฤนันมนต์  ห่วงทรัพย์, อายุ 27 ปี

“โชว์โฮสต้องหมั่นหาความรู้เพิ่มเติม

เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ชมให้ดียิ่งขึ้น”

วันเดือนปีเกิด: 21 พฤศจิกายน  2531

การศึกษา: ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศิลปกรรมศาสตร์การละคร

ผลงานที่ผ่านมา: คอลัมนิสต์ และผู้ประกาศข่าว

Life Style: เลี้ยงสัตว์ ชอบทำขนมและอาหาร

Blog at WordPress.com.

Up ↑