โชว์โฮสมะเหมี่ยว วรินทราย คะอังกุ

Showhost Cat Issue16-615

โชว์โฮสมะเหมี่ยว  วรินทราย คะอังกุ, อายุ 26 ปี

“ไม่ใช่แค่การท่องจำข้อมูลแล้วบอกต่อ 

โชว์โฮสจะต้องศึกษาและลองใช้สินค้าตัวนั้นๆ อย่างลึกซึ้ง

เพื่อสร้างความเข้าใจก่อนถึงจะบอกต่อสิ่งที่ดีออกไปสู่ผู้ชมทางบ้านได้”

วันเดือนปีเกิด: 23 สิงหาคม 2532

การศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานที่ผ่านมาพิธีกรรายการก๊วนชวนเที่ยว  นักแสดงก่อนบ่ายคลายเครียด

Seventeen magazine Ambassador

Life Style: สนุกสนานเฮฮาร่าเริง

Blog at WordPress.com.

Up ↑